Tentoonstelling ‘Meta-metaphora’ van Julia Winter,
in memoriam Alexei Parshchikov (1954-2009)
Opening 2 april van 17:00 tot 19.00 uur bij ARTTRA, Tweede Boomstraat 4, Amsterdam.
Performance: "Der Ursprung des Kunstwerkes"

Tijdens een van mijn werkbezoeken in de jaren tachtig ontmoette ik in Moskou de Russische dichter A. Parshchikov. In 1989 nodigde hij mij uit voor zijn optreden tijdens het Poetry festival in Rotterdam. Pas tien jaar later zagen wij elkaar weer. Ontmoetingsplaats: onder de Zuiderkerk in Amsterdam. Daar stond hij met een rode roos en een bundel eigen werk waarin hij een gedicht aan mij had opgedragen. Het ging over mijn ervaring direct na onze ontmoeting in Rotterdam, iets waar hij geen weet van kon hebben. Dat hij een profetische gave had, heb ik meerdere keren ervaren. Hij behoort dan ook tot de meta-realisten; hierbij gaat het niet, zoals bij de surrealisten, om het onbewuste weten, maar juist om het bewuste weten in het grote geheel.

In de daarop volgende jaren is het mijn beste vriend geworden en hebben wij een uitgebreide correspondentie gevoerd. Helaas is hij 3 april 2009 in Keulen overleden. Een heel bijzonder humoristisch, hartelijk, lief en zeer sensibel mens is veel te vroeg van deze wereld heengegaan. Gelukkig bestaan zijn gedichten nog. In Rusland is hij nu een van de bekendste dichters.

Het werk van Julia Winter (Moskou, 1965) is doordrenkt van de Russische geschiedenis. Voor de meeste Russen die het communisme hebben meegemaakt, is de grote mate van individualisme - hier in het Westen gemeengoed - een grote shock. In haar werk, schilderijen en installaties, wijst zij op dit verschil, bijvoorbeeld door heel persoonlijk een Russische tekst letterlijk op het doek te schrijven in een dikke verflaag. Zij verwijst naar het collectieve geheugen van de Russen door citaten te gebruiken van 19e- en 20ste-eeuwse Russische schrijvers, zoals Dostojevsky, Bulgakov en Majakovsky. Tevens gebruikt zij oude, vervaalde groepsfoto’s in combinatie met de kleuren zwart, rood en wit, heel significant voor de Russische beeldtaal. Julia’s werk kun je zien als een signaal dat de Russen trots kunnen zijn op zowel hun literaire als picturale traditie.

Speciaal voor ARTTRA heeft Julia Winter nieuw werk gemaakt en houdt zij een performance ‘in memoriam Alexei Parshchikov’.

Julia Winter over de dichter: Parshchikov is seen as an important figure of the Meta-metaphorist movement (a Russian poetic movement called by some critics "Meta-realism), which Parshchikov himself started with Aleksandr Eremenko, Ivan Zhdanov and Ilya Kutik. In the last twenty years he was translated into many languages. I like that in his poetry he describes small object as if they are the universe. Like dolphins cannot be seen without the ocean and no tree without the soil and no soil without the sky. If you learn to see this metaphorically than your eyes can see thousand things more than before. His poetry is enlightened with a methaphorical life.

Julia Winter is na haar studie aan de kunstacademie in Moskou in de negentiger jaren naar Nederland gekomen. Zij heeft geëxposeerd in museum Van Bommel Van Dam in Venlo, Gemak in Den Haag en het Museum of Modern Art in Moskou.

Het toeval wil dat Julia een atelier heeft op het Zuiderkerkplein, de lievelingsplek van Parshchikov en mij. Parshchikov hield zielsveel van Amsterdam. Ik weet zeker dat hij de installatie van Julia Winter ter nagedachtenis van hem prachtig gevonden zou hebben.

Marianne Schutte, directeur ARTTRA

Voor meer informatie
Marianne Schutte - Tweede Boomdwarsstraat 4 -  1015 LK Amsterdam
open maandag tot vrijdag 10.00 - 17.00 uur  tel  +31 (0) 20 6259303
b